pOZNAJ

NASZE ZASADY

Stworzyłyśmy zestaw zasad, którymi kierujemy się w projektach i współpracy

Poniżej znajdziesz kluczowe zasady, które porządkują nasza działania w projektach, podczas spotkań i każdej współpracy, której się podejmujemy.

OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

SOROPTIMIST INTERNATIONAL KLUB GDYNIA nie ma charakteru komercyjnego i opiera się na dobrowolnej pracy społecznej Członkiń.

Klub działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia i strukturę organizacyjną: Zarząd Klubu oraz Członkinie.

Prezydentka, Wiceprezydentka, Sekretarz, Skarbniczka i Dyrektorka Programowa. Kadencja Zarządu trwa dwa lata i nie może być przedłużana.  

Dokumenty Klubu, w tym Statut dostępne są na dysku drive dla wszystkich członkiń Soroptimist Klub Gdynia.

angażują się aktywnie w projekty i bieżące działania Klubu. Co miesiąc uczestniczą osobiście lub on-line w spotkaniach Klubu. 

 

jest regularnie opłacana w gotówce lub przelewem, dobrą praktyką jest stałe polecenie przelewu składki. 

Aktualnie (2024r.) obowiązuje składka członkowska w wysokości 60 zł / miesiąc.  

lub innych okoliczności, które czasowo uniemożliwiają Członkini działania na rzecz Klubu lub płacenie składek informuje ona o tym Prezydentkę lub Zarząd najszybciej jak to możliwe.

SPOTKANIA KLUBOWE I KOMUNIKACJA

Spotykamy się co miesiąc w pierwszy czwartek miesiąca, o godzinie 17.30. Daty spotkań ustalane są w styczniu na cały rok i umieszczone w kalendarzu Google dostępnym dla wszystkich członkiń. 

Co najmniej raz na kwartał spotykamy się nieformalnie (spacer, kolacja, kino, koncert). Każda z Członkiń może zgłosić swój pomysł na spotkanie, a o organizację dba Wellbeing Manager.

 

30 min integracji (kawa, herbata, rozmowy) + 90 min pracy nad bieżącymi projektami Klubu

Dwa dni przed spotkaniem Klubu Sekretarz wysyła przypomnienie wraz z agendą spotkania

musi być zgłoszona do Sekretarza minimum dzień przed datą spotkania.

szanujemy się wzajemnie, nie przerywamy sobie, nie przeszkadzamy, nie mówimy „na ucho”.

 

są SOROwakacje. W tym czasie spotkania formalne nie odbywają się. Spotkania nieformalne odbywają się w zależności od pomysłów i zgłoszeń członkiń. 

W Klubie komunikujemy się mailowo oraz na grupie WhatsApp. Członkinie odczytują wiadomości w miarę możliwości na bieżąco. 

PROJEKTY REALIZOWANE przez SI KLUB GDYNIA

Działania społeczne Klubu są realizowane poprzez projekty prowadzone przez Klub.

 

Do realizacji projektu tworzymy Grupę Roboczą, która wybiera Koordynatorkę Grupy Roboczej,  przygotuje elementy projektu, prezentuje projekt na forum i przeprowadza ewaluację projektu po zakończeniu. Koordynatorka rozlicza projekt i przekazuje rozliczenie do Skarbniczki po realizacji. 

Każda Członkini może zgłosić projekt do realizacji, a także dołączać do Grup Roboczych

KANDYDATKI do SI KLUB GDYNIA

Każda osoba, która chce wziąć czynny udział w działaniach Klubu może się do nas zgłosić. 

Rekomendujemy, aby Kandydatka miała osobę wprowadzająca do Klubu – członkinię SI Klub Gdynia. 

 

Kandydatka uczestniczy w spotkaniach Klubowych i angażuje się w projekty Klubu

Kandydatka opłaca składki w formie darowizny, w tej samej wysokości jak Członkinie

Zanim Kandydatka zostanie przyjęta muszą minąć minimum 2 miesiące obecności w Klubie. Warunkiem przyjęcia kandydatki do Klubu jest rekomendacja przynajmniej jednej z Członkiń po osobistym spotkaniu / rozmowie.  

Czujesz, że w głębi serca jesteś SOROptymistką I chcesz działać na rzecz kobiet? działaj z nami!

MASZ PYTANIA? CHCESZ POROZMAWIAĆ?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ WIADOMOŚĆ!
wesprzyj nasze działania

Działamy na rzecz kobiet. Bez wsparcia to byłoby niemożliwe

Liczymy na Ciebie, bo liczy się każde, nawet najmniejsze wsparcie!
Scroll to Top