KILKA SŁÓW

O NAS

NASZA HISTORiA

Historia naszego Klubu zaczęła się na początku 2022 roku...

… ale SOROPTYMIZM zaczął się dużo wcześniej, w latach 20-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych za sprawą prawniczki – Eloise Cushing. W 1921 roku Eloise założyła w Oakland w Kalifornii Międzynarodową Organizację Kobiecą. 

Obecnie organizacja zrzesza prawie 66 000 członkiń w 120 krajach na całym świecie!

W Polsce soroptimistki działają od 1995 roku w 11 klubach: w Bielsku-Białej, Cieszynie, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Słupsku, Warszawie oraz dwa kluby we Wrocławiu.

Klub Gdynia to 25 aktywnie działających kobiet. Są wśród nas prawniczki, ekonomistki, muzyczki, wykładowczynie akademickie, właścicielki agencji reklamowych, architektki, malarki, nauczycielki, masażystki, kosmetyczki, trenerki rozwoju osobistego… Różnimy się wiekiem, zawodami i życiowymi doświadczeniami. Z tej różnorodności czerpiemy siłę, ucząc się od siebie i wzajemnie uzupełniając. Jesteśmy po stronie tych którym jest trudniej. Jesteśmy dla kobiet i z kobietami.

Pomimo młodego wieku naszego Klubu Gdynia – w kwietniu 2023 świętowałyśmy 1. rocznicę działania – mamy już na koncie liczne osiągnięcia. I jesteśmy z tego dumne.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

są różnorodne. takie jak nasz klub

AT GLANCE

czyli NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KLUBIE W telegraficznym skrócie
zasady działania at glance

Kliknij TYTUŁY poniżej, aby poznać szczegóły tego, jak działamy, jaka jest aktualna wysokość stawki członkowskiej, jakie funkcje tworzą Zarząd naszego Stowarzyszenia 

Działalność Stowarzyszenie SOROPTIMIST INTERNATIONAL KLUB GDYNIA nie ma charakteru komercyjnego i opiera się na dobrowolnej pracy społecznej Członkiń. Klub działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia i strukturę organizacyjną: Zarząd Klubu oraz Członkinie.

W skład Zarządu wchodzą: Prezydentka, Wiceprezydentka, Sekretarz, Skarbniczka i Dyrektorka Programowa. Kadencja Zarządu trwa dwa lata i nie może być przedłużana.

Ważne dokumenty Klubu, w tym Statut są dostępne na stronie www. Przechowujemy je też na dysku Google, do którego dostęp mają wszystkie członkinie.

Wszystkie Członkinie Klubu Gdynia angażują się aktywnie w projekty i bieżące
działania Klubu.
W comiesięcznych
spotkaniach Klubu uczestniczą osobiście lub on-line.

W Klubie Gdynia obowiązuje składka członkowska w wysokości 60 PLN / miesiąc. Składka jest regularnie opłacana w gotówce lub przelewem. Dobrą praktyką jest stałe polecenie przelewu składki. W razie trudnej sytuacji osobistej lub innych okoliczności, które czasowo uniemożliwiają Członkini działania na rzecz Klubu lub płacenie składek informuje ona o tym Prezydentkę lub Zarząd najszybciej jak to możliwe.

ORGANIZACJA I KOMUNIKACJA at glance

Kliknij TYTUŁY poniżej, aby poznać szczegóły tego, jak wyglądają nasze spotkania, jak często się spotykamy, jak się komunikujemy, czyli jak dajemy radę uzgodnić wszystkie ważne kwestie i działać!

Spotykamy się co miesiąc, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, o godzinie 17.30. Daty spotkań ustalamy w styczniu na cały rok i dostępne są w kalendarzu Google Klubu Gdynia.

Nie spotykamy się podczas SOROwakacji, tj. w lipcu i sierpniu.

Struktura spotkań: 30 min integracji (kawa, herbata, rozmowy) + 90 min pracy nad bieżącymi projektami Klubu.

Podczas spotkań szanujemy się wzajemnie : nie przerywamy sobie, nie przeszkadzamy, nie mówimy „na ucho”.

Dwa dni przed spotkaniem Klubu Sekretarz wysyła przypomnienie wraz z agendą spotkania. 

Nieobecność na spotkaniu musi być zgłoszona do Sekretarza minimum dzień przed datą spotkania.

Co najmniej raz na kwartał spotykamy się nieformalnie (spacer, kolacja, kino, koncert). Każda z Członkiń może zgłosić swój pomysł na spotkanie, a o organizację dba Wellbeing Manager.

W Klubie komunikujemy się mailowo oraz na grupie WhatsApp, Członkinie odczytują wiadomości w miarę możliwości na bieżąco.

PROJEKTY AT GLANCE

Kliknij WIĘCEJ, aby dowiedzieć się, jak tworzymy, realizujemy i organizujemy pracę wokół projektów, które prowadzimy w ramach naszego Stowarzyszenia.

Działania społeczne Klubu są realizowane poprzez projekty prowadzone przez Klub.

Do realizacji projektu tworzymy Grupę Roboczą. Do działania Grupy wchodzi: wybór Koordynatorki Grupy Roboczej, przygotowanie elementów projektu, prezentacja na forum, ewaluacja projektu po zakończeniu

Każda Członkini może zgłosić projekt do realizacji, a także dołączać do Grup Roboczych

Projekty rozlicza Koordynatorka i przekazuje rozliczenie do Skarbniczki po realizacji.

ŚCIEŻKA KANDYDATKI AT GLANCE

Kliknij WIĘCEJ, aby dowiedzieć się, co zrobić, aby zostać jedną z nas, i co to znaczy, być jedną z nas!

Każda osoba, która chce wziąć czynny udział w działaniach Klubu może się do nas zgłosić.

Rekomendujemy, aby Kandydatka miała osobę wprowadzająca do Klubu – członkinię SI Klub Gdynia.

Kandydatka uczestniczy w spotkaniach Klubowych i angażuje się w projekty Klubu. Kandydatka opłaca składki w formie darowizny, w tej samej wysokości jak Członkinie.

Zanim Kandydatka zostanie przyjęta muszą minąć minimum 2 miesiące obecności w Klubie. Warunkiem przyjęcia kandydatki do Klubu jest rekomendacja przynajmniej jednej z Członkiń po osobistym spotkaniu rozmowie.

CIEKAWOSTKA

Nazwa SOROPTYMIZM jest połączeniem łacińskich słów: soro (siostra) i optima (najlepszy).

nasi partnerzy
Czujesz, że w głębi serca jesteś SOROptymistką I chcesz działać na rzecz kobiet? działaj z nami!
masz pytania? chcesz porozmawiać?
zadzwoń lub napisz wiadomość!
Scroll to Top